601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Polscy bohaterowie narodowi

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy przeprowadziło w szkołach, które zgłosiły się do projektu prelekcje oraz quiz wiedzy „Polscy bohaterowie narodowi”  Działanie miało na celu propagowanie wartości tj. wolność, niepodległość czy szacunek do ojczyzny i symboli narodowych. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane sylwetki

Małopolski Dzień Symboli Narodowych

W szkołach podstawowych został przeprowadzony Małopolski Dzień Symboli Narodowych.
Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie świadomości patriotycznej wśród najmłodszych.
W tym dniu w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy wiedzy, prelekcje a także pokazy filmów, pogadanki i czytanie wierszy o tematyce patriotycznej.

Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym – filmiki przygotowane przez dzieci i młodzież

Projekt pn. „ Z PRAWEM ZA PAN BRAT” ma na celu działania w formie online skierowane do dzieci i młodzieży z Małopolski dotyczących znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci. Sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież, także online.

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Patriota to Ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Patriota to Ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

Zapraszamy do udziały w projekcie szkoły z powiatu nowotarskiego, którego ideą jest upowszechnianie wiedzy historycznej, wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, a także popularyzację historii poprzez wprowadzenie atrakcyjnych form przyswajania wiedzy.

Szkoły biorące udział w projekcie będą miały za zadanie