601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Realizujemy projekt INTERREG

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy jest w trakcie realizacji projektu pt. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014/2020, Oś priorytetowa 3

Podsumowanie projektu EKO DZIECIAKI TO MY…

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zakończyło projekt pn. „EKO DZIECIAKI TO MY – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu od czerwca do listopada 2019 r. zorganizowano warsztaty z pszczelarstwa oraz zajęcia z

W ostatni piątek 15.11.2019 r. w MEK Muzeum Etnograficzne w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy HERÓDEK oraz zaprezentowanie monografii Karola Wójciaka pt. „Heródek – Novy Mit”.Było to dla nas niezwykłe przeżycie, ponieważ jest to jedyna monografia tego artysty, która

Projekt w ramach akcji PZU Pomoc To Moc

Na terenie Orawy realizowany jest projekt pn. „Strażak, Przewodnik, Nauczyciel… – łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”, który został sfinansowany ze środków prewencyjnych PZU SA w ramach akcji Pomoc To Moc. Jest to ogólnopolska akcja prewencyjna skierowaną