601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Warsztaty z efektywnej nauki i zajęć pozalekcyjnych

Cały listopad kontynuowaliśmy nasze warsztaty:

– efektywnej nauki dla poznając techniki efektywnej nauki,

alternatywnych pomysłów na szybsze zapamiętywanie i koncentrację uwagi.

– zajęcia pozalekcyjne dla dzieci celem rozwijania talentów oraz kompetencji poprzez zajęcia sensoplastyki, arteterapii, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych w szkołach

Przeprowadziliśmy kolejne warsztaty w Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej, Jabłonce , tym razem TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – psychologiczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży, mające na celu podniesienie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, w tym rozwoju poczucia adekwatnej samooceny, myślenia przyczynowo skutkowego oraz myślenie krytycznego wobec informacji z sieci. 

Zapraszamy na warsztaty

Zaczynamy w nowym roku szkolnym🙃 zapraszany bardzo serdecznie na nasze warsztaty:

  • efektywnej nauki dla poznając techniki efektywnej nauki,
    alternatywnych pomysłów na szybsze zapamiętywanie i koncentrację uwagi.
  • zajęcia pozalekcyjne dla dzieci celem rozwijania talentów oraz kompetencji poprzez zajęcia sensoplastyki, arteterapii, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych,
  • warsztaty psychologiczno – rozwojowe, mające na celu podniesienie kompetencji społeczno – emocjonalnych

Zapraszamy na warsztaty TUS

Zapraszamy szkoły do zgłaszania się na warsztaty  psychologiczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży 6-18 lat, mające na celu podniesienie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, w tym rozwoju poczucia adekwatnej samooceny, myślenia przyczynowo skutkowego oraz myślenie krytycznego wobec informacji z sieci.