601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Projekty realizowane przez Nas

 1. „Produkt lokalny szansą rozwoju regionu” oraz „Smak na Produkt” – projekt współpracy realizowany w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” PROW na lata 2007 – 2013.

  www.smaknaprodukt.pl

 2. „Podhalem, Spiszem, Orawą – atrakcje turystyczne polskich górali” – projekt współpracy realizowany w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” PROW na lata 2007 – 2013.
 3. Projekt „Tajemnica najstarszego świadka – kościół w Orawce w 300­setną rocznicę Konsekracji” ­ realizowany w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa.” Zadanie realizowane w okresie od 01.06.2015 do 20.09.2015. Celem zadania było wzmocnienie tożsamość regionalnej i dziedzictwa kulturowego regionu poprzez zachęcanie do odkrywania historii lokalnej i jej najcenniejszych zasobów, jakimi są Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Orawce oraz jego unikatowe na skalę światową wyposażenie. W ramach zadania zrealizowano cykl 10 bezpłatnych prelekcji na temat historii kościoła w Orawce oraz ziem orawskich prowadzone przez przewodnika odbywające się raz w tygodniu od czerwca do końca sierpnia 2015 roku oraz opracowanie i wydruk 1000 sztuk folderów informacyjno ­ promocyjnych w języku polskim i angielskim pn. „Tajemnice najstarszego świadka ­ Kościół w Orawce”.
 4. Projekt „Odkrywamy skarby Orawy” celem którego była poprawa funkcjonalności i promocję lokalnych zasobów poprzez oznaczenie miejsc pamięci i zabytków znajdujących się na terenie Orawy tablicami informacyjnymi formatu A3, wydanie pocztówek z zabytkami Orawy w ilości 1000 sztuk i publikacji „Odkrywamy skarby Orawy” w ilości 1000 sztuk, oraz zorganizowanie konkursu fotograficznego w celu wypromowania nowo oznaczonych miejsc wśród mieszkańców i turystów. Obszar Orawy posiada wiele unikatowych i cennych miejsc nie tylko dla społeczności lokalnej ale i międzynarodowej. Wśród tych miejsc są min. drewniane dzwonnice loretańskie rozsiane po całej Orawie, które według wierzeń Orawian chronią mieszkańców przed burzami i ulewami, zapomniany cmentarz żydowski, farbiarnia, w której niegdyś farbowano płótno, kościół w Orawce z XVII w. czy źródełka siarczkowe z leczniczą wodą na różne dolegliwości zdrowotne. Wszystkie te miejsca z braku oznakowania i szczegółowego opisu były pomijane przez turystów zwiedzających Orawę i niedoceniane przez lokalnych mieszkańców. Zmiana tej sytuacji była ideą projektu. Projekt realizowany w okresie czerwic ­ listopad 2015 roku w ramach programu grantowego „Tu mieszkam ­ Tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
 5. „Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regonu” – projekt realizowany dzięki dofinansowaniu  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”.
  logoNID logoIdeą projektu jest zaangażowanie wolontariuszy z lokalnej społeczności w poznawanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu oraz stworzenie międzysektorowej sieci współpracy na rzecz popularyzacji i wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki lokalnej. Projekt zakłada: organizację 3 obozów dla 60 wolontariuszy z regionu Podhala, Spisza i Orawy, opracowanie 3 questowych ścieżek edukacyjnych podczas zajęć warsztatowo – animacyjnych na 3 obszarach oraz pomoc konserwatorską i dokumentacyjną przy 35 zabytkach. Efektami projektu będzie wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, stworzenie sieci współpracy międzysektorowej, podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie dziedzictwa kulturowego.OBÓZ WOLONTARIACKI NA ORAWIE JUŻ ZA NAMI

  W dniach 20-21 czerwca 2016 roku odbył się pierwszy obóz wolontariacki na Orawie w związku  z realizacją projektu „Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regionu”. Podczas dwudniowego obozu wolontariusze pod okiem konserwatora zabytków sporządzili archiwizację i spisu dzwonnic loretańskich rozsianych po całej Orawie. Ponadto uczestniczyli w zajęciach animacyjno – edukacyjnych w tym, w szkolenich i warsztatach stacjonarnych czy terenowych na terenie Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Dzięki tym zajęciom  nasi wolontariusze  podnosili swoje kompetencje w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym, zdobyli cenną  wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego i wykorzystywania jego roli w rozwoju turystyki lokalnej, a także wymieniali doświadczenia w zakresie wolontariatu na rzecz dziedzictwa.  Podczas obozu uczestnicy opracowywali również  ścieżkę edukacyjną w postaci questu – gry terenowej w Muzeum OPE w Zubrzycy Górnej. Ścieżka ta polegała na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować po terenie Muzeum, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia  ścieżki Questu, którą mamy nadzieję będzie można przejść już we wrześniu. Inicjatywy te były możliwe dzięki dofinansowaniu  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”.  Zapraszamy do śledzenia naszej strony, a wszystkim uczestnikom życzymy kolejnych możliwości odkrywania nowych miejsc w swoim regionie.

  W dniach 28-29 czerwca 2016 roku odbył się kolejny obóz wolontariacki na Podhalu w związku z realizacją projektu „Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regionu”. Podczas dwudniowego obozu wolontariusze uczestniczyli w zajęciach animacyjno – edukacyjnych w tym, w szkoleniach i warsztatach stacjonarnych czy terenowych tworząc Ouest na terenie gminy Szaflary, poznając uroki tej przepięknej podhalańskiej miejscowości. Zaś w dniach 4-5 lipca 2016 roku odbył się ostatni już obóz wolontariacki, tym razem na Spiszu. Podczas dwudniowego obozu wolontariusze odkrywali historię i zabytki przepięknego Jurgowa. Ponadto uczestniczyli w zajęciach animacyjno – edukacyjnych w tym, w szkoleniach i warsztatach stacjonarnych czy terenowych, dzięki którym powstanie kolejny Quest po tej przepięknej i urokliwej miejscowości.

 6. TALENTY DRZEMIĄ W NAS – ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I KOMPETENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ KREATYWNE ZAJĘCIA EDUKACYJNO – LABOLATORYJNE
  Zakończyliśmy projekt pn.  „Talenty drzemią w Nas – rozwijanie zainteresowań i kompetencji dzieci i młodzieży poprzez kreatywne zajęcia edukacyjno – laboratoryjne”,  który był realizowany w szkołach podstawowych i przedszkolach z terenu trzech powiatów województwa małopolskiego tj. powiat suski, powiat nowotarski, powiat tatrzański. Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Każde dziecko ma talent”. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, uwzględniające ich zainteresowania i kompetencje. Odbyły się min.  warsztaty kreatywne tj.   „Zapachowe świece żelowe”, „Filcowanie” , czy warsztaty edukacyjne z zakresu Pszczelarstwa, a także warsztaty laboratoryjne  „I ty możesz zostać naukowcem – lekcje doświadczalne i eksperymentalne” , prowadzone przez Doktora WOW. Podczas warsztatów uczniowie świetnie się bawili, zdobywając przy tym cenną  wiedzę z zakresu chemii, fizyki i biologii, ekologii czy technik zręcznościowych.   We wszystkich zajęciach wzięło udział łącznie 1364 uczniów i przedszkolaków.  Podsumowując projekt możemy stwierdzić, że  cele projektu zostały w pełni osiągnięte, gdyż stworzona oferta edukacyjna pozwoliła w kreatywny sposób zachęcić do aktywnego i twórczego odkrywania i rozwijania talentów oraz kompetencji naszych uczniów i przedszkolaków.