601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

O nas

Pierwsze działania na rzecz wdrażania programu Leader+ podjęto na Orawie ponad dwa lata temu. Zaangażowali się w nie przedstawiciele społeczności gmin Jabłonka i Lipnica Wielka. Zorganizowali się oni w Lokalną Grupę Działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Na zebraniu założycielskim w dniu 10 grudnia 2005 roku wybrano zarząd w składzie: Tadeusz Kardaś – Prezes, Jan Kuliga – Wiceprezes, Jacek Marcinek – Wiceprezes, Bożena Kochańska – Sekretarz, Małgorzata Jasiura – Skarbnik, członkowie zarządu: Urszula Ziemiańczyk, Bogusław Polański, Danuta Pieronek i Karol Wnęk. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Karolina Kowalczyk, Maria Plaszczak i Irena Holica.
Pierwszym ważnym zadaniem stowarzyszenia było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla regionu Orawy. Została ona opracowana na szeregu spotkań przez członków stowarzyszenia oraz mieszkańców Orawy. Powyższa strategia została załączona do przygotowanego przez nas wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Schematu II programu Leader+. Nasz wniosek zajął 33 miejsce na liście rankingowej spośród 162 złożonych w skali kraju wniosków i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 20 lutego 2007 roku została podpisana umowa o dofinansowanie naszego projektu. Łączna wysokość dofinansowania naszego wniosku wynosi 734.010,00 zł. Okres realizacji naszego projektu zawartego we wniosku obejmuje okres roku. W ramach projektu będzie realizowanych na Orawie szereg działań szkoleniowych, informacyjnych, promocyjnych oraz analiz i ekspertyz. Planujemy, iż efektem naszych działań będzie wyzwolenie aktywności mieszkańców regionu i pozyskanie następnych środków finansowych na realizację szeregu projektów. Mamy nadzieję, iż program Leader+ na Orawie będzie również kontynuowany w następnych latach i przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.leaderorawa.pl, na której są zamieszczane informacje o działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz o naszych planach. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami i instytucjami, którym leży na sercu rozwój naszego regionu.

Wykorzystajmy wspólną szansę !!!!!