601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Patriota to Ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Patriota to Ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

Zapraszamy do udziały w projekcie szkoły z powiatu nowotarskiego, którego ideą jest upowszechnianie wiedzy historycznej, wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, a także popularyzację historii poprzez wprowadzenie atrakcyjnych form przyswajania wiedzy.

Szkoły biorące udział w projekcie będą miały za zadanie