601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Projekt „Patriota to Ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej uczestniczyli w którego ideą było upowszechnianie wiedzy historycznej, wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, a także popularyzacja historii poprzez wprowadzenie atrakcyjnych form przyswajania wiedzy. Przeprowadzone zostały wśród uczniów prelekcje z quizem wiedzy

Warsztaty Z PRAWEM ZA PAN BRAT!

Zakończenie cyklu spotkań z psychologami, terapeutami oraz policjantami w Mszanie Dolnej Oraz Olszówce  Z PRAWEM ZA PAN BRAT! 
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i

Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym – filmiki przygotowane przez dzieci i młodzież

Projekt pn. „ Z PRAWEM ZA PAN BRAT” ma na celu działania w formie online skierowane do dzieci i młodzieży z Małopolski dotyczących zajomości prawa, zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci. Sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież, także online.

Pakiety edukacyjne dla uczestników projektu „Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do projektu „Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” otrzymały pakiety materiałów promujących polskie symbole narodowe w tym kolekcję bogato ilustrowanych pocztówek i zakładek do książek, które rozdawane uczestnikom wydarzenia