601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

W ostatni piątek 15.11.2019 r. w MEK Muzeum Etnograficzne w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy HERÓDEK oraz zaprezentowanie monografii Karola Wójciaka pt. „Heródek – Novy Mit”.Było to dla nas niezwykłe przeżycie, ponieważ jest to jedyna monografia tego artysty, która

NOWY MIT NA 50-LECIE – MONOGRAFIA POŚWIĘCONA KAROLOWI WÓJCIAKOWI HERODKOWI

Wielu wiel­bi­cieli sztuki ludo­wej, naiw­nej i out­si­der art zdziwi fakt, że twórca takiego kali­bru jak Karol Wój­ciak Heró­dek nie docze­kał dotych­czas żad­nego mono­gra­ficz­nego opra­co­wa­nia na swój temat. Po 50 latach od śmierci arty­sty poja­wiła się szansa na etno­gra­ficzny i kul­tu­rowy must have.