601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Trening Umiejętności Społecznych w szkołach

Przeprowadziliśmy kolejne warsztaty w Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej, Jabłonce , tym razem TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – psychologiczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży, mające na celu podniesienie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, w tym rozwoju poczucia adekwatnej samooceny, myślenia przyczynowo skutkowego oraz myślenie krytycznego wobec informacji z sieci. 

TUS

TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie.

Wszystkie te działania realizowane były w ramach projektu pt. „Dajemy PoWer w czasach pandemii”

w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,

oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację”.