601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Adres:
ul. Sobieskiego 7C
34-480 Jabłonka

Mail: biuro@leaderorawa.pl
Telefon komórkowy: 691 216 192
http://www.leaderorawa.pl

Godziny otwarcia biura:
a) wtorki, środy, piątki godzinach od 10:00 do 16:00

Pracownicy:
Renata Martyniak – Kierownik biura projektów
Katarzyna Pacholska – Solawa – Specjalista ds. projektów

Dane do wystawienia faktury:
NIP: 735-264-39-53
REGON: 120183660

KRS: 0000248665
Konto bankowe: 14 879800020000001082270001 (Bank Spółdzielczy w Jabłonce)

Składka członkowska wynosi 5,00 zł miesięcznie tj. 60,00 zł rocznie Składka członkowska winna być wpłacona na dany rok kalendarzowy do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.