601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Warsztaty z efektywnej nauki i zajęć pozalekcyjnych

Cały listopad kontynuowaliśmy nasze warsztaty:

– efektywnej nauki dla poznając techniki efektywnej nauki,

alternatywnych pomysłów na szybsze zapamiętywanie i koncentrację uwagi.

– zajęcia pozalekcyjne dla dzieci celem rozwijania talentów oraz kompetencji poprzez zajęcia sensoplastyki, arteterapii, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych.

Wszystkie te działania realizowane były w ramach projektu pt. „Dajemy PoWer w czasach pandemii”

w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,

oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację”.