601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Projekty Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Zadanie pn.: „Nasze zasoby, nasze dziedzictwo…” mające na celu:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Orawy w stroje Orawskie, przenośne gabloty i szafę prezentujące stroje Orawskie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Orawy w stroje Orawskie, przenośne gabloty i szafę prezentujące stroje Orawskie