601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Zapraszamy na warsztaty TUS

Zapraszamy szkoły do zgłaszania się na warsztaty  psychologiczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży 6-18 lat, mające na celu podniesienie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, w tym rozwoju poczucia adekwatnej samooceny, myślenia przyczynowo skutkowego oraz myślenie krytycznego wobec informacji z sieci.

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?
To jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem społecznym pacjentów. Zajęcia te mają poprawiać funkcjonowanie pacjentów w kontakcie z innymi ludźmi. Odbywają się w grupach (najczęściej kilkuosobowych) i prowadzone są przez terapeutów będących najczęściej psychologami bądź pedagogami. Grupa skupia się na analizowaniu zachowań tak swoich jak i innych i uczy się nowych zachowań w wielu trudnych dla siebie sytuacjach. Analizowanie swoich zachowań jest trudne a terapeuci i inni uczestnicy grupy mogą w tym znacznie pomóc.
Trening Umiejętności Społecznych – jak przebiega?
Jest duże zróżnicowanie w przebiegu zajęć w zależności do jakiej grupy jest on kierowany. Dorośli bardziej skupiają się na rozmowie i analizowaniu swoich zachowań przez granie scenek (granie ról) i omawianie ich. Zajęcia TUS dla dzieci uczą wielu umiejętności poprzez zabawę, gry, animacje, czytanie tekstów poruszających tematy społeczne czy bajki terapeutyczne. W grupie pracuje się na temat stylów komunikacji. Terapeuta uczy, które wypowiedzi mają charakter asertywny, które pasywny, a które są agresywne. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań, prezentowanych przez uczestnika na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Bardzo ważne jest by nabywane umiejętności były wdrażane w życie. Tempo zmian bywa różne. Ważne by nie zniechęcać się niepowodzeniami. Są osoby które potrzebują więcej czasu na ich wprowadzanie. TUS dla dzieci może trwać wiele lat. W czasie tym dziecko po kolei nabywa i rozwija różne kompetencje. Próba nauczenia się wszystkiego naraz często kończy się klęską i rezygnacją.
Jakie umiejętności nabywają uczestnicy zajęć terapeutycznych TUS?
Zajęcia mają usprawniać funkcjonowanie społeczne. W przypadku dorosłych jest to: umiejętność zainicjowania i podtrzymania rozmowy, dyskutowanie, asertywne sposoby wyrażania krytyki i reagowania na nią, umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami i emocjami, dialogowanie, asertywne odmawianie, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów. W przypadku dzieci jest to jeszcze umiejętność czekania na swoją kolej, praca na nagrodzie odroczonej, akceptowanie środowiskowych zasad, branie odpowiedzialności za swoje zachowania, przewidywanie konsekwencji swoich czynów, planowanie działań, proszenie o pomoc.
Zastosowania TUS
Jest metodą, którą głównie wykorzystujemy w terapii dzieci. Szczególne jest polecane dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera (ZA). Również działa pozytywnie na dzieci z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania (w tym opozycyjno-buntowniczymi) oraz nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD). Można go stosować również dla dzieci lękliwych, nieśmiałych, wycofanych.
Dorośli mogą skorzystać z zajęć TUS gdy cierpią na: zaburzenia osobowości takie jak np. osobowość lękowa czy osobowość unikająca, zaburzenia nerwicowe (w tym fobie społeczną), zaburzenia afektywne np. depresja, zaburzenia psychotyczne np. schizofrenia.
W każdym przypadku terapeuci stawiają sobie nieco inne cele. Przykładowo autystyczne dzieci dzięki zajęciom mogą poprawić nawiązywanie i utrzymanie kontaktu, lepszego rozpoznawania emocji swoich czy cudzych, nawiązywanie kontaktu wzrokowego w relacji. Pacjentów z fobią społeczną TUS oswaja w przebywaniu w większej grupie ludzi, by potrafili zainicjować i brać udział w rozmowie z poczuciem komfortu.

Informacje pod nr tel 691216192 lun email biuro@leaderorawa.pl

Wszystkie te działania realizowane były w ramach projektu pt. „Dajemy PoWer w czasach pandemii” w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację”