601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Pakiety edukacyjne dla uczestników projektu „Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”

Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do projektu „Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” otrzymały pakiety materiałów promujących polskie symbole narodowe w tym kolekcję bogato ilustrowanych pocztówek i zakładek do książek, które rozdawane uczestnikom wydarzenia oraz workoplecaki.

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy ponadto posiada maszty flagowe z flagą biało – czerwoną, które możną użyczyć na uroczystości szkolne.
Zadanie realizowane jest pt.
„Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. Kocham Polskę.