601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU ORAWY

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Miejsce spotkania: Biuro STOWARZYSZENIA ROZWOJU ORAWY ul. Sobieskiego 7c, Jabłonka, II piętro

Termin: 19 czerwca 2024 roku (środa)  o godzinie 20.00 (pierwszy termin), godzinie 20.15 (drugi termin).

Przewidywany porządek Walnego Zebrania:

 1. Powitanie przybyłych.
 2. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków w związku z podejmowaniem uchwał
 3. Wybór przewodniczącego spotkania i protokolanta
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2023.
 9. Określenie przez Walne Zebranie liczby wybieranych członków do Zarządu
 10. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia Rozwoju Orawy
 11. Dyskusja i wolne wnioski.

Zapraszamy!