601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Polscy bohaterowie narodowi

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy przeprowadziło w szkołach, które zgłosiły się do projektu prelekcje oraz quiz wiedzy „Polscy bohaterowie narodowi”  Działanie miało na celu propagowanie wartości tj. wolność, niepodległość czy szacunek do ojczyzny i symboli narodowych. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane sylwetki polskich bohaterów w tym Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Jan Paweł II,  a także sylwetki orawskich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość w tym Piotr Borowy, Józefina Mikowa, Emil Mika. Uczestnicy korzystali z materiałów edukacyjnych  otrzymanych podczas prelekcji czyli pocztówek i zakładek przedstawiających sylwetki bohaterów narodowych.
Zadanie realizowane jest pt.
„Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. Kocham Polskę.