601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Małopolski Dzień Symboli Narodowych

W szkołach podstawowych został przeprowadzony Małopolski Dzień Symboli Narodowych.
Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie świadomości patriotycznej wśród najmłodszych.
W tym dniu w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy wiedzy, prelekcje a także pokazy filmów, pogadanki i czytanie wierszy o tematyce patriotycznej.
Przeprowadzone zajęcia miały na celu także propagowanie wartości tj. wolność, niepodległość czy szacunek do ojczyzny i symboli narodowych. Podczas lekcji uczestnicy poznali jak zmieniało się godło Polski na przestrzeni lat oraz poznali czym jest flaga, hymn, godło oraz co symbolizują. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do wykonania zadania – pracy plastycznej związanej z symbolami narodowymi.
Podczas prelekcji uczestnicy  korzystali z pakietów edukacyjnych otrzymanych podczas prelekcji, a także pocztówek i zakładek
przedstawiających sylwetki bohaterów narodowych, a także teksty pieśni.
Zadanie realizowane jest pt.
„Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. Kocham Polskę