601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Wręczenie nagród Konkursu „Opowiedz…”

Wręczenie nagród Konkursu „Opowiedz…”

16 lutego 2017 roku w stołecznym Teatrze Kamienica odbyła się gala podsumowująca IX edycję programu „Działaj Lokalnie”, gdzie nagrodzono także laureatów konkursu „Opowiedz…” za lata 2015 i 2016. Konkurs ten ma na celu zachęcenie uczestników projektów do atrakcyjnego prezentowania działań podejmowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Wśród nich są także nasi grantobiorcy „Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce”

Laureaci konkursu „Opowiedz…” w roku 2015:

w Kategorii „CZŁOWIEK” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Rodzina to my”, otrzymała grupa „Inicjatywni”, zgłoszona przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej;

https://www.youtube.com/watch?v=xAOTZZ-omTU

w kategorii „MIEJSCE” nie przyznano nagrody. Komisja zdecydowała, że nie zostały zgłoszone filmy, które spełniłyby wymagania Konkursu „Opowiedz…”;
w kategorii „ MOTYW” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Chodź pomaluj świat”, otrzymała grupa „Żyj kolorowo”, zgłoszona przez Fundację Generator Inspiracji;

https://www.youtube.com/watch?v=jnxznk90YxI;

wyróżnienie w tej kategorii w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Lato pod żaglami”, otrzymał Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka, zgłoszony przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny;

https://www.youtube.com/watch?v=DcOmpyajrGQ

w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.:„Expand! EVERMORE…”, otrzymała grupa „Głodni języka”, zgłoszona przez Fundację Generator Inspiracji.

https://www.youtube.com/watch?v=JEULl7XGYks

Laureaci konkursu „Opowiedz…” w roku 2016:

w Kategorii „CZŁOWIEK” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Warsztaty Muzyki Gospel dla każdego”, otrzymała grupa „Miłośnicy Muzyki Gospel”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju;

https://youtu.be/I4N5lnl7ZP4

w kategorii „MIEJSCE” wyróżnienie w wysokości 1500 zł, za krótki film pt.: „Kasztanowa Alejka – mini ścieżka edukacyjna”, otrzymała Rada Sołecka Wsi Kłobuczyn, zgłoszona przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”;

https://www.youtube.com/watch?v=t4_dmY6BAZA

drugie wyróżnienie w kategorii „MIEJSCE” w wysokości 1500 zł, za krótki film pt.: „Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce”, otrzymała Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy;

https://www.youtube.com/watch?v=kB8EMqJ88oQ

w kategorii „MOTYW” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Ciśniemy moc”, otrzymała grupa z Andruszkowic „OWOCNA DROGA”, zgłoszona przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu;

https://www.youtube.com/watch?v=HU0Ao6OmPlM&feature=share

w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nie przyznano nagrody. Komisja zdecydowała, że nie zostały zgłoszone filmy, które spełniłyby wymagania Konkursu „Opowiedz…”.

Certyfikaty dla Ośrodków Działaj Lokalnie i nagrody w konkursach „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie” oraz „Opowiedz…” wręczyli Kalina Grzeszuk-Zajączkowska, Koordynator Programowy PAFW i Paweł Łukasiak.

Galę poprowadził Paweł Oksanowicz, dziennikarz radiowy.