601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Szkolenie „Nowe idee, praktyczne rozwiązania”

Szkolenie „Nowe idee, praktyczne rozwiązania”

Blisko 100 przedstawicieli sieci 67 Ośrodków Działaj Lokalnie z całej Polski wzięło udział w szkoleniu w Warszawie, odbywającym się pod hasłem „Nowe idee, praktyczne rozwiązania”, które zainaugurowało X edycję programu „Działaj Lokalnie”.

Uczestników spotkania powitali Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która przedstawiła założenia nowej inicjatywy – szkoła animatorów inicjatyw lokalnych, czyli „kuźni lokalnych liderów”. W swoim wystąpieniu poruszyła również kwestię kontynuacji i rozwijania ogólnopolskich oraz lokalnych ścieżek tematycznych, służących poszerzeniu oferty programu „Działaj Lokalnie” zarówno dla ODL jak i uczestników programu.

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od prezentacji poświęconej założeniom X edycji  „Działaj Lokalnie”, którą poprowadził Paweł Zań, Koordynator Programu z ramienia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Metodę Design Thinking polegającą na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zrozumienie potrzeb odbiorców i ich problemów przybliżył Waldemar Wiśniewski reprezentujący organizację SHOPA. Metoda ta ma zastosowanie przede wszystkim w biznesie, jednak wiele jej elementów znajduje wykorzystanie przy projektowaniu działań społecznych.

Następnie, Jac Jakubowski, psycholog i trener, specjalista od budowania kooperacji sieciowej w organizacjach pozarządowych, wprowadził przedstawicieli ODL w tematykę „Współpracy opartej na empatii”. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że jedyną sensowną odpowiedzią człowieka na zmianę jest dostrojenie się do niej poprzez stałe uczenie się i rozwój. To z kolei jest możliwe tylko poprzez kształtowanie relacji międzyludzkich opartych na empatii i współpracy czyli tworzeniu wspólnoty zadaniowej. Takie podejście pozwala budować kulturę organizacyjną.

Kolejny gość – Andrzej Person, dziennikarz sportowy i polityk, swoje wystąpienie poświęcił gwiazdom sportu, które rodzą się na poziomie lokalnym i aktywizacji wokół sportu w małych społecznościach.

W drugiej części szkolenia uczestnicy brali udział w równoległych warsztatach, które skoncentrowane były na nowatorskich rozwiązaniach i praktycznych aspektach pracy Ośrodków Działaj Lokalnie.

Gość zagraniczny, Philippe Vitry, były manager sektora bankowego, a obecnie specjalista w obszarze fundraisingu zaprezentował autorskie, innowacyjne narzędzie – multifunkcjonalną platformę fundraisingową – Sharingbee, która z powodzeniem może być wykorzystywana w codziennej pracy Ośrodków Działaj Lokalnie.

Malina Wieczorek, szefowa Agencji Telescope opowiedziała o efektywnej komunikacji społecznej i o sposobach docierania z właściwym komunikatem do konkretnej grupy odbiorców. Pokazując przykłady kampanii społecznych, dyskutowano na temat ich realnego wpływu na odbiorców.

Jolanta Czernicka z Fundacji „Iskierka” poruszyła temat współpracy organizacji pozarządowych z biznesem w zakresie promocji zdrowia i sportu oraz w kontekście uruchamiania ścieżek tematycznych w programie „Działaj Lokalnie”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również warsztat prowadzony przez Tomasza Schimanka, eksperta Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który podzielił się z uczestnikami wiedzą z zakresu zmian prawnych w obszarze regrantingu.

Szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie odbywają się raz do roku i są elementem wzmacniającym Sieć ODL w dostępie do nowych trendów i rozwiązań w pracy trzeciego sektora w Polsce.

Program „Działaj Lokalnie”, będący przedsięwzięciem PAFW, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, od ponad 16 lat wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. We współpracy z Siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie zrealizowano ponad 8600 projektów o wartości ponad 75 mln zł.