601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU ORAWY

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Miejsce spotkania: Restauracja PASIEKA w Jabłonce

Termin:  15 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 18.30 (pierwszy termin), o godzinie 18.45 (drugi termin).

Przewidywany porządek Walnego Zebrania:

 1. Powitanie przybyłych,
 2. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków w związku z podejmowaniem Uchwał,
 3. Wybór przewodniczącego spotkania i protokolanta,
 4. Przyjęcie porządku zebrania,
 5. Przyjęcie protokołu  z ostatniego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017,
 8. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 10. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Orawy i podjęcie uchwały
 11. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Orawy i podjęcie uchwały.
 12. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia Rozwoju Orawy,
 13. Dyskusja i wolne wnioski.