601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

INFORMACJA

Miło nam Poinformować, że Stowarzyszenie Rozwoju Orawy otrzymało dofinansowanie na realizację kolejnego projektu. Projekt pod nazwą „Małopolska wieś bogata w produkty lokalne i rękodzieło ludowe” realizowany będzie w ramach zadania publicznego  Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Małopolska – czas na wieś”.

Projekt ma na celu zachowanie i popularyzację tradycji i dziedzictwa kulinarnego  regionu Podhala, Spisz i Orawy ze szczególnym uwzględnieniem produktów  tradycyjnych  i rękodzieła ludowego z regionów Podhala, Spisza i Orawy.  Projekt zakłada upowszechnienie i promocję rękodzieła ludowego Podhala, Spisza i Orawy oraz dalszą promocję produktów tradycyjnych z tych trzech regionów zarejestrowanych na Liści Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Podhala, Spisza i Orawy do włączenia się w działania projektowe. Szczegółowe informacje udziela:

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

ul. Sobieskiego 7c

34-480 Jabłonka

34-480 Jabłonka