601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Warsztaty pn. WIELKA PRACA MAŁYCH PSZCZÓŁ I INNYCH NATURALNYCH ZAPYLACZY.

Zakończyliśmy cykl warsztatów w Zubrzycy Górnej pn. WIELKA PRACA MAŁYCH PSZCZÓŁ I INNYCH NATURALNYCH ZAPYLACZY.

Warsztaty oraz zakupiony ul  edukacyjny oraz ławeczki są realizowane przy wsparciu finansowym  Województwo Małopolskie

W ramach projektu pt: „@NASZA MAŁA WIELKA PSZCZOŁA – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony różnorodności biologicznej” przez  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

Dziękujemy Paniom Wolontariuszką za pomoc.