601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

„Dajemy PoWer w czasach pandemii”

Z PRAWEM ZA PAN BRAT! Trochę inaczej

Zakończenie cyklu spotkań z psychologami, terapeutami w Podwilku, Lipnicy Małej, Spytkowicach, Lipnicy Wielkiej oraz Jabłonce.

Warsztaty z psychologami i terapeutami na temat przeprowadzono na temat  zjawiska cyberprzemocy, przeciwdziałania zagrożeniom wobec

dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje oraz możliwych sposób przeciwdziałania.

Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego pn. Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego