601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

MAŁY ODKRYWCA Z ORAWY – Wulkan energii, pomysłów i kreatywności eksplodował

wulkan

W ramach realizacji projektu „Mały odkrywca z Orawy” odbywają się kreatywne warsztaty dla przedszkolaków. Patronat nad tymi działaniami ma Stowarzyszenie Miłośników Zubrzyckiej Ziemi „ZUBR”. Projekt ten dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy. Warsztaty te prowadzone są od września do listopada 2016 r.  w oddziałach przedszkolnych wszystkich Szkół Podstawowych w Zubrzycy Górnej i Dolnej.

KREATYWNI ANIMATORZY Z ZUBRZYCY WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW ZUBRZYCKIEJ ZIEMI „ZUBR” PROWADZĄ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W ZUBRZYCY GÓRNEJ I DOLNEJ

WARSZTATY KREATYWNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Członkowie grupy nieformalnej to grupa pełnych energii i pomysłów młodych ludzi aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej. Pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Zubrzyckiej Ziemi „ZUBR” w Zubrzycy Dolnej realizują cykl kreatywnych zajęć warsztatowych dla przedszkolaków poświęconych tematyce czterech żywiołów: ziemia, woda, ogień i powietrze. Podczas tych zajęć dzieci mają okazję zobaczyć różne eksperymenty i brać w nich czynny udział,  np. wybuch wulkanu.  Działania te wpisują się w działalność statutową jaką jest m.in. zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Zamysłem ich działań jest aktywowanie młodego pokolenia Orawian.  Mamy nadzieję, że warsztaty tego typu rozwiną wyobraźnię naszych małych naukowców, a tym samym zachęcą ich do dalszego rozwijania swoich pasji i twórczego spędzania wolnego czasu już od najmłodszych lat . Ciekawa oferta edukacyjna pozwala w sposób kreatywny zachęcić do aktywnego i twórczego odkrywania i rozwijania przez dzieci talentów. Takie innowacyjne podejście pozwala rozbudzać naturalne zainteresowania u dzieci .Realizacja tego projektu poszerzy ofertę edukacyjną zajęć dla najmłodszych.  Dzieci powinny patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający je świat. Poznawanie świata wszystkimi zmysłami jest tak bardzo istotne w dzisiejszym nowoczesnym i technicznym świecie. Uczenie przez doświadczenie pozwoli na pokazanie uczenia się w innym świetle niż tradycyjne metody nauczania. Podczas warsztatów dzieci stają się odkrywcami biorąc w doświadczeniach czynny udział. Uczestnictwo w takich działaniach da dzieciom poczucie, że oni odgrywają w tych warsztatach znaczącą rolę. Bardzo istotne to będzie w przypadku osób nieśmiałych, które w ten sposób mogą przełamać pewne bariery lęku czy wstydu. Docenienie ich wkładu sprawi, że w przyszłości chętnie będą podejmowały nowe wyzwania i nie będą się bały czegoś nowego. Warsztaty te pomogą dzieciom poznać otaczający ich świat i lepiej zrozumieć własne miejsca w nim. Poprzez prezentowanie różnych doświadczeń młode pokolenie zbliży się do natury. Poprzez takie działania u dzieci rozbudzona zostanie ciekawość badawcza oraz miłość do przyrody jako nieskończonego źródła fascynacji i piękna. Atrakcyjna forma zajęć dostosowana do wieku i możliwości odbiorców, pozwala na szybkie i bezstresowe przyswojenie wiedzy. Prezentowane na tych warsztatach różne doświadczenia pozwolą przybliżyć i zrozumieć sens eksperymentowania.