601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Stowarzyszenie Miłośników Zubrzyckiej Ziemi „ZUBR” w Zubrzycy Dolnej – Laureatem pierwszego konkursu grantowego na Podhalu i Orawie.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW  ZUBRZYCKIEJ ZIEMI„ZUBR” W ZUBRZYCY DOLNEJ ZOSTAŁO LAUREATEM PIERWSZEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA PODHALU I ORAWIE W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI REALIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE DZIAŁAJĄCYM PRZY STOWARZYSZENIU ROZWOJU ORAWY.

Dofinansowanie otrzymał projekt „Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe w Zubrzycy”. W ramach realizacji tego projektu w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Zubrzycy Górnej i Dolnej od września do listopada br. odbywają się warsztaty z rękodzieła. Kolejną częścią tego projektu jest przygotowanie przedstawienia pt.”Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe w Zubrzycy”. Wszystkie wykonane na warsztatach ozdoby zaprezentowane zostaną podczas tej imprezy. Wydarzenie kulturalne na gruncie lokalnym ma na celu integrację społeczności oraz pokazanie dzieciom jak dawniej nasi dziadkowie spędzali Święta  Bożego Narodzenia.

Działalność Stowarzyszenia „ZUBR” oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej. Priorytetem naszej działalności jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Uczestnicząc w życiu kulturalnym i społecznym przyczyniamy się między innymi do integracji międzypokoleniowej oraz popularyzacji treści regionalnych. Spodziewanym efektem zaplanowanego przez nas projektu będzie zakrojona na szeroką skalę promocja stroju orawskiego, muzyki orawskiej, gwary, tradycji i zwyczajów naszego regionu. Realizacja tego projektu pozwoli jednocześnie zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży oraz rozbudzać zainteresowanie dziedzictwem kulturowym.