601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Powstaje „quest” dotyczący Lipnicy Wielkiej.

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy uczestniczy w projekcie pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest udokumentowanie różnymi metodami niematerialnego dziedzictwa kulturowego południowej