601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Orawskie ogrody i rabaty pełne miododajnych roślin – akcja nasadzenia i zasiewu

Celem projektu „NASZA MAŁA WIELKA PSZCZOŁA – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony różnorodności biologicznej” jest promocja pszczelarstwa, edukacji ekologicznej, ochrony bioróżnorodności, kształtowanie postaw ekologicznych oraz podniesienie wiedzy z zakresu dbałości o środowisko naturalne wśród mieszkańców Orawy;

Projekt obejmuje:

– Akcja nasadzenia i zasiewu „Orawskie ogrody i rabaty pełne miododajnych roślin”

– Warsztaty „ Wielka praca małych pszczół i innych naturalnych zapylaczy”

– wyjazdy edukacyjne „Pasieki Orawskie”

– wydanie broszury informacyjno – promocyjne „Pszczelarstwo na Orawie – dawniej i dziś”