601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Polscy bohaterowie narodowi

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zaprasza wszystkie szkoły z powiatu nowotarskiego do uczestnictwa w zadaniu „Polscy bohaterowie narodowi”.
Działanie polega na przeprowadzeniu prelekcji połączonych z quizem wiedzy „Polscy bohaterowie narodowi”  Prelekcje mają na celu propagowanie wartości tj. wolność, niepodległość czy szacunek do ojczyzny i symboli narodowych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane sylwetki polskich bohaterów w tym Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Jan Paweł II, który był przykładem  prawdziwego patrioty, a także sylwetki orawskich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość w tym Piotr Borowy. Podczas prelekcji uczestnicy będą korzystać z materiałów edukacyjnych  otrzymanych podczas prelekcji czyli pocztówek i zakładek przedstawiających sylwetki bohaterów narodowych, a także teksty pieśni. Materiały te posłużą jako karty z odpowiedziami do quizu, który zostanie przeprowadzony. W celu aktywnego uczestnictwa w zajęciach podczas prelekcji będą zadawane pytania, na które odpowiedzi będą znajdować się na pocztówkach i zakładkach. Quizy tego typu będą sprzyjać aktywnemu włączeniu się w zajęcia wszystkich uczestników i poprzez wyszukiwanie informacji pozwolą na utrwalenie wiedzy z zakresu symboli narodowych.
Każdy uczestnik po zakończeniu zajęć otrzyma zakładki i pocztówki na własność, a im większa aktywność i ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi tym więcej pocztówek uczestnik będzie mógł zabrać do domu jako kolekcję przepięknych pocztówek. Materiały te dzięki temu, że będą trwale zalaminowane posłużą na długie lata jako wspomnienie z ciekawych i inspirujących zajęć.
Zgłoszenia można wysyłać drogą e-mailową: biuro@leaderorawa.pl i każda szkoła otrzyma wytyczne oraz materiały do przeprowadzenia całego zadania.
Ponadto oferujemy użyczenie masztów flagowych wraz z flagą biało-czerwoną.
Zadanie realizowane jest pt.
„Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. Kocham Polskę