601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

WIELKA PRACA MAŁYCH PSZCZÓŁ I INNYCH NATURALNYCH ZAPYLACZY.

Szkoła podstawowa w Zubrzycy Górnej bierze udział w projekcie pn. WIELKA PRACA MAŁYCH PSZCZÓŁ I INNYCH NATURALNYCH ZAPYLACZY.
Zakupiony ul  edukacyjny oraz roślinki miododajne będą nam niezbędne do zaczynających się już niebawem warsztatów na ten właśnie temat oraz wujazdy do Pasiek. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym  
Województwo Małopolskie W ramach projektu pt: „@NASZA MAŁA WIELKA PSZCZOŁA – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej” przez  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.
Dziękujemy Paniom Wolontariuszką za pomoc.