601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Rodzina Polonijna – współpraca polsko – norweska.

 

W dniach od 7 lipca do 11 lipca 2018 roku  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy gościło na Orawie 20-osobową grupę polonii z Norwegii. Wśród  polonii norweskiej byli przedstawiciele  Związku Polaków we Fredrikstad prowadzącego Polską Społeczną Szkołę Sobotnią we Fredrikstad, a także uczniowie, rodzice i nauczyciele tej szkoły. Camp realizowany był jako jedno z działań w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy Polonii i Polakom za granicą prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wizyta była odpowiedzią na zauważalne zainteresowanie młodego pokolenia mieszkającego na obczyźnie historią i kulturą Polski. Dla całej Polonii norweskiej było to wzmocnienie więzi z krajem. Podczas niezwykle intensywnego programu, uczestnicy campu w tym uczniowie, lokalni liderzy i opiekunowie z Polski oraz 20 osób z Norwegii poznali dziedzictwo regionu Orawy. Mieli okazję poznania dawnego życia na Orawie w tym dziedzictwa kulinarnego, dawnych stroi i architektury Orawy odwiedzając najcenniejsze zabytki tego obszaru tj. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej czy Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce.
Dzieci i młodzież polonijna miała możliwość doskonalenia języka polskiego a Orawianie kształtowanie postawy patriotycznej. Poprzez prezentację naszego regionu oraz zasłużonych Orawian zainteresowano młode pokolenie historią swojego kraju.
Szczególną uwagę zwrócono na pogłębienie wiedzy na temat działalności Orawian na rzecz odzyskania niepodległości. Przybliżono sylwetki wielkich postaci z Orawy tj. Piotr Borowy, ks. Ferdynand Machay, J. E.  Mików. Byli to działacze niepodległościowi z Orawy którzy swoje życie poświęcili walce o polskość Orawy i odzyskanie niepodległości.  Uczestnicy campu odwiedzili również miejsca ważne dla każdego polaka tj. Kraków, Oświęcim, Wadowice odwiedzając tamtejsze muzea, miejsca pamięci, zabytki, poznając historię swojej ojczyzny.
Dopełnieniem tego były warsztaty, szkolenia i spotkania prowadzone przez lokalnych historyków, trenerów i liderów z Orawy, podczas których kształtowano postawy liderskie i patriotyczne.
Powyższe działania były niezwykle cenne dla uczestników projektu, tym bardziej, że odbyły się one w 2018 roku, kiedy to przypada 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.