601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Powstał Kącik zainteresowań uczniów dzięki inicjatywie Działaj Lokalnie

Projekty Działaj Lokalnie w 2020 roku były wyjątkowe, bo wyjątkowy był też czas, który ograniczał kontakty uczniów z rówieśnikami. Jednak dzięki zaangażowaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej ograniczono negatywne skutki pandemii dzięki stworzeniu dla dzieci Kącika zainteresowań uczniów.  Ideą projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja wsparcia edukacyjnego dzieci. Codziennie na przerwach w miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone są rozgrywki przy stole z piłkarzykami. Gra w piłkarzyki prowokuje młodych ludzi do myślenia, opracowania strategii gry, pobudza sprawność uczniów. Podczas tej gry kształtuje się
w młodych ludziach koncentrację, spostrzegawczość, taktykę rozgrywki, celność i szybką reakcję, opanowanie, a co za tym idzie – rywalizację w dobrym tego słowa znaczeniu. Gra ta uczy młodych ludzi współpracy i działania w grupie, a także sprytu i szybkiego reagowania.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również gry edukacyjne po które uczniowie chętnie sięgają. Tabliczka mnożenia, czy też ortografia poprzez zabawę jest dużo przyjemniejsza,  Uczniowie rozwijają umiejętności postrzegania, logicznego myślenia oraz doskonalą refleks
i sprawność ruchową. Dzięki nim ginie nie tylko nuda, ale również niechęć do zdobywania wiedzy.

 Kącik zainteresowań uczniów jest miejscem do spotkań z kolegami z którymi mogą
w aktywny, ciekawy, kreatywny sposób zdobywać wiedzę  oraz bezpiecznie spędzić swój wolny  czas.