601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

„Na Orawie kulturalnie” w ramach programu Kultura Interwencje 2020

Od czerwca realizujemy projekt pt. „Na Orawie kulturalnie”. Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji kulturowych, podtrzymywanie tożsamość lokalnej i regionalnej szczególnie poprzez wspieranie i upowszechnianie sztuki ludowej jako dziedzictwa kulturowego Orawy opartej o walory autentycznego dziedzictwa. W ramach projektu w różnych miejscowościach na Orawie przeprowadzane są warsztaty min. z filcowania, ceramiki, rzeźbiarstwa, farbiarstwa. Warsztaty z cyklu „Otwarte pracownie na Orawie” w ramach których zainteresowane osoby w tym dzieci i dorośli poznają różne techniki rękodzielnicze, które były niegdyś bardzo popularne na Orawie.

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Interwencje 2020, Narodowego Centrum Kultury