601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU ORAWY – SPROSTOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Miejsce spotkania: Restauracja PASIEKA w Jabłonce

Termin:  13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 18.00 (pierwszy termin), o godzinie 18.15 (drugi termin).

Przewidywany porządek Walnego Zebrania:

  1. Powitanie przybyłych,
  2. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków w związku z podejmowaniem Uchwał,
  3. Wybór przewodniczącego spotkania i protokolanta,
  4. Przyjęcie porządku zebrania,
  5. Przyjęcie protokołu  z ostatniego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018,
  8. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018
  9. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia Rozwoju Orawy,
  10. Dyskusja i wolne wnioski.