601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków

Miejsce spotkania: Restauracja PASIEKA w Jabłonce

Termin:  14 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 18.30 (pierwszy termin), o godzinie 18.45 (drugi termin).

Przewidywany porządek Walnego Zebrania:

1.Powitanie przybyłych,
2.Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków w związku z podejmowaniem Uchwał,
3.Wybór przewodniczącego spotkania i protokolanta,
4.Przyjęcie porządku zebrania,
5.Przyjęcie protokołu  z ostatniego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7.Sprawozdanie finansowe za rok 2016,
8.Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2016
9.Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia Rozwoju Orawy,
10.Dyskusja i wolne wnioski.
Zapraszamy!!