601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Zaproszenie do konkursu „Opowiedz… 2017”

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców X edycji „Działaj Lokalnie 2017 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz… 2017”.

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w czterech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, MOTYW bądź FILMOWY PRODUKT PROJEKTU a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU. Wszystkie informacje o konkursie znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro@leaderorawa.pl w terminie do 12 lutego 2018 r. do godz. 16.00. Termin dostarczenia prac konkursowych do Stowarzyszenia ustalono na dzień 15 luty 2018 r. Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona i przesłana do etapu ogólnopolskiego.

Osoby do kontaktu

  • Katarzyna Pacholska – Solawa
  • Renata Martyniak

tel.601-488-584 lub e-mail: biuro@leaderorawa.pl

DO POBRANIA:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA