601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

WYNKI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE EDUCJA 2019

Miło nam poinformować, że Lokalna Komisja Grantowa przy ODL – Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy zakończyła prace oraz dokonała wyboru wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie 2019.

5-osobowa komisja w skład której weszli przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy dokonała ostatecznej oceny wniosków na 6 – godzinnym posiedzeniu Komisji w dniu 1 lipca 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.  Posiedzenie komisji poprzedzone było oceną wniosków w generatorze DL.

Jak podkreślają członkowie Komisji,  był to bardzo dobry Konkurs, gdyż wpłynęła rekordowa liczba wniosków z organizacji nowych, ale też takich, które już nami realizowały projekty Działaj Lokalnie w poprzednich edycjach. Każdy pomysł/inicjatywa był ciekawy, potrzebny i przyczynia się do tego, że program Działaj Lokalnie na Orawie i Podhalu w dalszym ciągu wyzwala społeczną energię.

Do konkursu złożono 19 projektów. Wszystkie spełniały wymogi formalne, w związku z powyższym zostały poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków dofinansowano 17 projektów, które otrzymały największą liczbę punktów.

Pobierz wyniki