601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Wizyta studyjna w Liptovskim Hradku

Realizując projekt Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”, 7 października odbyła się w Liceum Zawodowym Pod Bánoším w Bańskiej Bystrzycy pierwsza z zaplanowanych wizyt studyjnych. Wzięli w niej udział wykładowcy i eksperci z Polski i Słowacji. W pierwszej części spotkania pracownicy szkoły przedstawili zakres studiów i wdrożoną metodykę, ze szczególnym naciskiem na pszczelarstwo. Zaprezentowano działania zrealizowane w dziedzinie apiterapii, przemyśle spożywczym, opiece weterynaryjnej pszczół, agronomii i wreszcie apiturystyce. Przede wszystkim wskazano przykłady sprawdzonych praktyk i efekty, które one przyniosły. Przedstawiono działania projektu realizowanego we współpracy z Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. W drugiej części wizyty pan Józef Michałek, w regionie śląskim koordynator programu „Owca plus”i koordynator programu „Małopolska na wypasie” przedstawił efekty, które przyniosły projekty związane z pasterstwem owiec i ochroną różnorodności biologicznej. W programach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  jest monitorowany wypas owiec na wytypowanym areale, aby w przyszłości można było go wdrożyć na innych terenach. Na zakończenie wizyty studyjnej wymieniono się doświadczeniami w edukacji transgranicznej, wskazano na wiele możliwości, które ona daje, ale także na problemy, które wynikają w trakcie realizacji

http://www.masorava.sk/?fbclid=IwAR2h0UtZGlL8fzTVcMThAjKecXVubGFwHrssUWkoGoRW65xSvMwGqlfWyOI