601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Warsztaty „Orawska modra suknia” w Zubrzycy Górnej i Jabłonce

W dniach 26 lutego br.  w Szkole Podstawowej Nr 1w Zubrzycy Górnej, a 29 lutego w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce zostały przeprowadzone warsztaty z cyklu „Orawska modra suknia”, będące częścią projektu pt. „Dary Orawy”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Działanie to ma na celu upowszechnienie wiedzy o niemal zapomnianej technice drukowania i farbowania tkanin barwnikiem indygo, wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w 2018 roku.

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się z prelekcji multimedialnej podstawowych wiadomości o lnie, o roślinie indygowca z którego uzyskuje się barwnik, płóciennictwie i drukowaniu tkanin, o zachowanym budynku farbiarni w Orawce i jej rekonstrukcji z lat 20 tych XX w. w Orawskim Parku Etnograficznym. Część warsztatowa polegała na tym, że biorący udział własnoręcznie zadrukowali farbą akrylową przy użyciu prostych „klocków” kawałek tkaniny w kolorze granatowym. Uczestnicy warsztatów wykazali się ogromną inwencją twórczą, a tkanina zabrana do domu, będzie im przypominać o tej niezwykłej części dziedzictwa Orawy.

W spotkaniu w Zubrzycy Górnej udział wzięli uczniowie klas I-III wraz z opiekunami, natomiast w Jabłonce współorganizatorem była Orawska Biblioteka Publiczna i tutaj zgłosili się głównie dorośli. Trafiły się wśród nich osoby, które pamiętają uprawę lnu na Orawie, a nawet jako dzieci pomagały rodzicom. Nie trzeba dodawać, że te opowieści są bezcenne i niezwykle wartościowe dla młodego pokolenia.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i Pracownicom OBP za osobiste zaangażowanie i przygotowanie poczęstunku dla uczestników.

Spotkania z tego cyklu odbędą się w najbliższym czasie w Lipnicy Wielkiej w Domu Ludowym (05.03) i w Podwilku w remizie OSP (16.03.)

Serdecznie zapraszamy.