601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

„Strażak, Przewodnik, Nauczyciel… – łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”

„Strażak, Przewodnik, Nauczyciel… – łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy rozpoczyna realizacje projektu pn. „Strażak, Przewodnik, Nauczyciel… – łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”, który został sfinansowany ze środków prewencyjnych PZU SA w ramach akcji Pomoc To Moc.

Projekt polega na organizacji działań poprawiających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci i rodzin z terenów wiejskich. W ramach projektu odbędą się wyjazdy do miasteczka ruchu drogowego, a dzieci i osoby z terenów wiejskich w atrakcyjny sposób nabędą niezbędną wiedzę z zakresu ruchu drogowego co poprawi ich bezpieczeństwo.
Ponadto odbywać się będą zajęcia sportowo – animacyjno – strażackie, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo dzieci z terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie czasu w bezpieczny i zdrowy sposób. Zajęcia sportowe to innowacyjne zajęcia z udziałem strażaków, lokalnych liderów i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa.