601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Rodzina polonijna – współpraca polsko-norweska

Rodzina Polonijna – współpraca polsko – norweska

W 2017 i 2018 roku Stowarzyszenie Rozwoju Orawy realizowało projekt w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy Polonii i Polakom za granicą prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy wraz z Zespołem Orawskie Dzieci, Muzyką Orawską, dziećmi, młodzieżą, nauczycielami z Orawy uczestniczyli w wyjeździe do Norwegii na zaproszenie Związku Polaków we Fredrikstad prowadzącego Polską Społeczną Szkołę Sobotnią.  Wyjazd ten realizowany był jako jedno z działań w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy Polonii i Polakom za granicą prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Działania Zrealizowane w 2017 roku w ramach projektu:

 1. Wizyta studyjna w Norwegii – działanie to obejmujmowało organizację wizyty studyjnych dla dzieci, młodzieży ze szkół z terenu Orawy w tym Lipnicy Wielkiej, Zubrzycy Górnej i Podwilka. oraz rodziców i opiekunów do partnera zagranicznych. W wizycie wzięły udział 23 osoby, początkowo zakładano udział 20 osób jednak ze względu na prowadzone tam działania w tym warsztatach i występach i programach taneczno – muzyczn, konieczne było zwiększenie ilości osób o 3 osoby. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznali swoich rówieśników z polskiej szkoły we Fredrikstatt oraz wzięli udział we wspólnych warsztatach, spotkaniach dotyczących swojego regionu, jego historii, tradycji, strategicznych postaci. Odbyły się zarówno warsztaty teoretyczne jak i praktyczne.  Uczestnicy wyjazdu zaprezentowali dziedzictwo swojego regionu poprzez organizowane warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, taneczne promujące polską – orawską kulturę. Zaprezentowali również tradycje i zwyczaje orawskie podczas wspólnych spotkań ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Bożonarodzeniowym i zwyczajów występujących na Orawie w tym okresie.  Ponadto  podczas wizyty nastąpiły rzedstawienie i wypracowanie wspólnych z rówieśnikami z Norwegii działań związanych z wolontariatem i podtrzymywaniem tradycji polskich, a także wiedzy na temat zasłużonych dla ojczyzny Polaków. W zadanie zostaną zaangażowani wolontariusze, którzy będą odpowiedzialni za działania wolontariackie tj. sprawy organizacyjne, zbieranie danych na stronę www, zbieranie opinii i pozyskiwanie wiedzy od uczestników na temat niepodległości Polskich oraz nt. wielkich Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Podczas wizyty odbywały się również  konkursy, degustacje degustacje potraw regionalnych i tradycyjnych  czy lekcje historii.

W lipcu 2018 roku członkowie Związku Polaków we Fredrikstad oraz uczniowie z Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej we Fredrikstad

Działania Zrealizowane w 2018 roku w ramach projektu:

 1. Camp w Polsce
 • CAMP dla dzieci, młodzieży i opiekunów w Polsce – 5 dniowy w terminie od 7 lipca do 11 lipca 2018 r . Ze strony partnera polskiego min.  20 osób i norweskiego 20 osób. W ramach campu uczestnicy odwiedzili kluczowe miejsca, które odegrały ważną rolę w odzyskaniu i podtrzymywaniu niepodległości, w tym regionie Orawy, jednostki kulturalne czy promujące historię i dziedzictwo Polski min. Zubrzycę Górną, Lipnicę Wielką, Oświęcim, Wadowice, Kraków. Instytucje te to min: Muzeum Narodowe, Babiogórski Park Narodowy,Tatrzański Park Narodowy, Muzeum Etnograficzne w Zubrzycy Górnej, Izby pamięci itp.
 • Utworzenie Babiogórskiego Centrum Wolontariatu i Współpracy Międzynarodowej – którego celem będzie: kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie polskiego dorobku, kształtowanie umiejętności liderskich zarówno wśród uczestników projektu jaki i wśród mieszkańców Polski południowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Działanie to planuje się kontynuować zarówno w trakcie jak i  po zakończeniu projektu poprzez organizację spotkań, wymianę doświadczeń, wyjazdów do miejsc pamięci oraz miejsc  związanych z postaciami, które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości przez Polskę  i wiedzy w organizowanych konkursach.

Rezultaty ilościowe osiągnięte do końca 2017 roku:

 • Wizyta studyjna w Norwegii – 1 szt., wizyta dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami do szkoły we Fedriksatt ( 23 osoby) (4 dni). Wizyta miała miejsce w dniach 14.12.2017 – 18.12.2017.

Rezultaty ilościowe osiągnięte do końca 2018 roku:

 • Wizyta studyjna wPolsce- 1 szt., wizyta dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunamize szkoły we Fedriksatt ( 20 osób) (5 dni). Wizyta miała miejsce w dniach 07.07 – 11.07.2018r.

  Rezultaty jakościowe:

 • Kształtowanie postaw obywatelskich
 • Wzmacnianie tożsamości narodowej zwłaszcza poprzez poznanie wielkich Polaków zamieszkujących Orawę którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia niepodległości Piotr Borowy.
 • Wzbogacenie wiedzy o historii, tradycji, zasobach i kulturze Polski zwłaszcza górali orawskich
 • Wytworzenie kontaktów z rówieśnikami z Polski oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą
 • Umocnienie więzi z Polski
 • Wizyty młodzieży z Norwegii i z Polski w miejscach ważnych dot. Odzyskania Niepodległości min. w Krakowie, Wadowicach,Oświęcimiu, Zubrzycy Górnej
 • Spotkania i pogadanki nt. Odzyskania Niepodegłości na Orawie

Rozbudzanie i rozwój cech i umiejętności liderskich uczestników ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieży polonijnej.  Umocnienie oraz nawiązanie kontaktów bezpośrednich uczniów ze szkoły z Fredrikstatt oraz szkół z terenu Orawy z miejscowości Zubrzyca Górna, Podwilk i Lipnica Wielka oraz organizacji działających na tym obszarze.

Wymiana doświadczeń i integracja środowisk polonijnych Związku Polaków we Fredrikstatt oraz Stowarzyszenia Rozwoju Orawy wraz ze szkołami zaangażowanymi w projekt oraz organizacjami. Podpisanie woli dalszej współpracy oraz planów na dalsze działania w ramach Centrum Wolontariatu i Współpracy Międzynarodowej.

ZDJĘCIA – pokaż