601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Realizujemy projekt INTERREG

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy jest w trakcie realizacji projektu pt. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014/2020, Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Partnerzy projektu:

1. MAS Orava, o.z. SŁOWACJA – Partner wiodący http://www.masorava.sk/

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu – Partner projektu http://www.zsckr.nowytarg.pl/

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – Partner projektu http://www.zsckr-nowosielce.pl/

Okres realizacji projektu:

10.2019 – 12.2021

Celem projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy jest:

– stworzenie zintegrowanej oferty edukacyjnej dla regionów po obu stronach granicy,

– poprawa wzajemnych kontaktów oraz skuteczna i wszechstronna edukacja.

Partnerzy projektu współpracują na poziomie rozwoju kształcenia zawodowego i specjalistycznego oraz wspólnie opracują programy nauczania.

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na:

a) podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego,

b) zwiększanie możliwości rozwoju oraz przystosowania się do płynnej rzeczywistości rynku pracy,

c) rozwój regionów po obu stronach granicy.

Całkowita wartość projektu:

235 839,20 EUR

Dofinansowanie:

200 463,32 euro

 

Opis projektu – pobierz