601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Projekt „life challenge” – Działaj Lokalnie 2021

Projekt „life challenge” – Działaj Lokalnie 2021

Miło nam poinformować, że ponownie współpracujemy z Działaj Lokalnie na rzecz naszej lokalnej społeczności. W sierpniu przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko Amerykańską Fundację Wolności rozstrzygnięty został tegoroczny “DZIAŁAJ LOKALNIE 2021”. Program Działaj Lokalnie wspiera od lat aktywność społeczną dzięki Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności – głównego fundatora programu „Działaj Lokalnie”.

W tym roku dofinansowanie otrzymało 20 projektów, a wśród wyróżnionych projektów znalazł się również nasz “Life challenge” zgłoszony przez Misję Teen Challenge Winiarczykówka w kwocie 2000zł. Pozostała kwota projektu to wkład własny Misji, serdeczne podziękowania dla Stichting Traveling Light, którzy dołożyli do tego swoją cegiełkę. Główny cel projektu “Life challenge” to integracja lokalnej społeczności, uwrażliwienie różnych grup społecznych wzajemnie na siebie, zrzeszenie szerokiego grona mieszkańców wokół tematu ekologii na terenie Orawy i poszanowania naszej lokalnej przyrody. Planujemy przeprowadzić szereg działań, w tym ciekawy konkurs dla uczniów Gminy Lipnica Wielka na malowane ule. Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu stworzą płaszczyznę do wzajemnego poznania się,
nawiązania współpracy, wspólnego dzieła na rzecz lokalnej społeczności i przyrody. Projekt pozwoli także osobom dorosłym na integrację z młodszym pokoleniem, ale też na integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społeczeństwem, zdobycie cennych doświadczeń tych różnych grup, oraz zacieśni współpracę między lokalnymi organizacjami.

O przebiegu projektu będziemy na bieżąco informować na naszej stronie oraz na naszym fanpagu na FB, dlatego serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na ten temat.”