601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Powstaje „quest” dotyczący Lipnicy Wielkiej.

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy uczestniczy w projekcie pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest udokumentowanie różnymi metodami niematerialnego dziedzictwa kulturowego południowej Małopolski poprzez: badania naukowe, zaangażowanie lokalnej społeczności – w szczególności lokalnych instytucji kultury, młodzieży i seniorów, rozwój turystyki dziedzictwa dzięki prezentacji i upowszechnieniu tego dziedzictwa w atrakcyjnej, nowoczesnej formie (stworzenie sieci 50 questów, portalu internetowego i aplikacji mobilnej).
Obszar realizacji projektu obejmuje rejon występowania 8 kultur góralskich (poza Góralami Podhalańskimi) Górale Orawscy (gmina Jabłonka i gmina Lipnica Wielka), Górale Babiogórscy (rejon Zawoi i Skawicy); Kliszczacy (rejon Pcimia, Tokarni, Bogdanówki); Zagórzanie (rejon Mszany Dolnej i Rabki); Górale Pienińscy (rejon Szczawnicy, Sromowiec, Krościenka); Górale Czarni, inaczej Nadpopradzcy (rejon Rytra, Piwnicznej); Górale Biali, inaczej Sądeccy (rejon Łącka, Kamienicy, Jazowska); Górale Spiscy (rejon Jurgowa, Krempachów, Niedzicy).
W związku z powyższym 25 października w Lipnicy Wielkiej odbyły się pierwsze warsztaty Questowe, których docelowo w projekcie ma powstać 50  – tzw. tras bazujących na miejscowym dziedzictwie niematerialnym, w oparciu o wiedzę zebraną w trakcie badań terenowych na całym terenie realizacji projektu. Quest to nieznakowana w terenie trasa, którą przebywa się czytając wierszowane wskazówki prowadzące do ukrytego na końcu skarbu.
Nie będziemy zdradzać szczegółów trasy w gminie Lipnica Wielka, możemy jedynie wspomnieć na razie że efektem tej pracy będzie doskonała lekcja historii i dziedzictwa w naszej gminie, świetna ścieżka edukacyjna w terenie, ważna zarówno dla każdego mieszkańca naszej gminy, jak i turysty.
(Renata Martyniak)
foto: Bronek Kowalczyk