601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

MAŁOPOLSKI DZIEŃ SYMBOLI NARODOWYCH

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w MAŁOPOLSKIM DNIU SYMBOLI NARODOWYCH
Organizacja wydarzenia „Małopolski dzień symboli narodowych” – na terenie powiatu nowotarskiego zostanie zorganizowany w szkołach podstawowych, które zgłoszą się do projektu, to dzień któremu towarzyszyć  będą prelekcje, pokazy, filmy, dyskusje, wykłady, konkursy plastyczne. Każda szkoła otrzyma pakiet materiałów promujących polskie symbole narodowe w tym kolekcję bogato ilustrowanych pocztówek i zakładek do książek, które będą rozdawane uczestnikom wydarzenia
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy ponadto posiada maszty flagowe z flagą biało – czerwoną, które możną użyczyć na uroczystości szkolne.
Zadanie realizowane jest pt.
„Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. Kocham Polskę