601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

MALI ODKRYWCY Z ORAWY – kolejny projekt dofinansowany w ramach Działaj Lokalnie

srofundacjaakademia-rozwojudzialaj-lokalnie

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy.

Wulkan energii, pomysłów i kreatywności eksplodował

wulkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu „Mały odkrywca z Orawy” odbywają się kreatywne warsztaty dla przedszkolaków. Patronat nad tymi działaniami ma Stowarzyszenie Miłośników Zubrzyckiej Ziemi „ZUBR”. Projekt ten dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy.

 

KREATYWNI ANIMATORZY Z ZUBRZYCY WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW ZUBRZYCKIEJ ZIEMI „ZUBR” PROWADZĄ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W ZUBRZYCY GÓRNEJ I DOLNEJ
WARSZTATY KREATYWNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW