601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH ORAZ MAŁOPOLSKI DZIEŃ SYMBOLI NARODOWYCH

„Mików destamynt nuta po nucie, jako pociorki”
(Robert Kowalczyk)
Dzień Orawski w naszej szkole poświęciliśmy postaciom bohaterskich Polaków i Orawian, mieszkańcom Lipnicy Wielkiej – Józefinie i Emilowi Mikom. Wypełniali oni swoje  nauczycielskie, społeczne i patriotyczne ideały aż do tragicznej śmierci z rąk niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej. Emil po aresztowaniu zginął w niemieckim obozie  koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1941r., jego prochy rozsypano po okolicznych polach, podobnie jak szczątki tysięcy innych ofiar faszyzmu. Józefina aresztowana przez gestapo,  więziona i brutalnie przesłuchiwana w katowni polskich patriotów Palace w Zakopanem, dobita zastrzykiem fenolu w więzieniu na Montelupich w Krakowie w 1942r., pochowana przez księdza Ferdynanda Machaja na cmentarzu Salwatorskim, za swoją niezłomność nazwana przez Niemców „twardą kobietą”.
W tym dniu odbył się zarówno MAŁOPOLSKI DZIEŃ SYMBOLI NARODOWYCH jak i KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH, na podstawie nut i tekstów Emila Miki.
Zadanie realizowane jest pt.
„Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. Kocham Polskę.