601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Doposażenie pracowni oraz warsztaty dla dzieci w ramach Działaj Lokalnie.

I Ty możesz być jak św. Stanisław Kostka”

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki przystąpiła do realizacji projektu pod hasłem: „Pracownia polonistyczna i matematyczno-fizyczna oraz zajęcia edukacyjne”
w ramach  współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy „Działaj Lokalnie”. Projekt ten daje możliwość wyposażenia sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne oraz pozwoli
w kreatywny sposób zachęcić uczniów do aktywnego i twórczego odkrywania oraz rozwijania zainteresowań.

W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się warsztaty literackie i teatralno-muzyczne dla uczniów klas starszych oraz warsztaty plastyczne dla młodszych uczniów wraz z  rodzicami.
W czasie tych spotkań powstały prace w formie komiksu eksponujące wybrane  przez uczniów epizody z życia św. Stanisława Kostki. Warsztaty literackie zaowocowały zaś ciekawymi wytworami uczestników w formie wiersza, opowiadania i pamiętnika  inspirowanymi postawą Patrona szkoły. Efektem warsztatów teatralnych było przygotowanie przedstawienia pt. „Ku Bogu – wbrew przeciwnościom”, które zostało wystawione podczas obchodów Dnia Patrona 18 września. Wszystkim działaniom przyświecał cel, by ukazać
św. Stanisława Kostkę jako realny, osiągalny i bliski dla współczesnego młodego człowieka  wzór do naśladowania. Dekoracja, wprowadzająca w przesłanie sztuki, eksponowała cechy osobowości Patrona – szlachetność, uczciwość, wytrwałość, pilność, wierność Bogu… oraz zachęcała do kształtowania i pielęgnowania tych ważnych cech u uczniów. Wymowne hasło: „I Ty możesz być jak św. Stanisław Kostka” przekonywało do pracy nad sobą i utożsamiania się z postawą świętego. Inscenizacja ukazywała drogę Patrona szkoły do świętości, wzrastającego w zamożnej rodzinie kasztelana zakroczymskiego, pielęgnującej wartości narodowe i religijne. Następnie – młodzieńca pełnego zapału, entuzjazmu i z determinacją realizującego swoje pragnienia oraz idącego za głosem powołania wbrew wszelkim przeciwnościom. Sztuka ukazywała wiele wątków z życia Stanisława, w tym jego relacje z rodzicami, bratem Pawłem, piękną i wzruszającą scenę śmierci. Dobrana muzyka, stroje, dobre kreacje i gra aktorska uczniów przenosiły widzów w szesnastowieczne realia,
a jednocześnie wprowadzały w uroczysty i refleksyjny nastrój. Prezentacja multimedialna przywołała niezatarte wspomnienie pozostałe po zwiedzonych miejscach podczas   wspaniałej pielgrzymki śladami św. Stanisława Kostki.

Święto Patrona, jak corocznie, obchodziliśmy bardzo uroczyście, począwszy od uczestnictwa całej społeczności szkolnej we Mszy świętej o godzinie dziesiątej, którą sprawowali nasi zacni duszpasterze –  ks. Proboszcz Jerzy Bargiel i ks. Michał Kwiecień, który wygłosił homilię o życiu i naśladowaniu naszego Patrona. Piękną oprawę Eucharystii przygotowała niezastąpiona siostra Miriam. Po Mszy św. odbyło się dalsze świętowanie w budynku szkoły z udziałem zaproszonych gości. Dyrektor mgr Krzysztof Wziątek rozpoczął uroczystość i przywitał wszystkich zebranych. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Mateusz Lichosyt, który w swoim wystąpieniu słowami pełnymi serdeczności i ciepła wyraził swoje uznanie dla nauczycieli i uczniów za piękny oraz wzruszający spektakl. Przybyli również długoletni pracownicy szkoły: pan Ignacy Mikłusiak – były dyrektor oraz pani Maria Hrustek, którzy również zabrali głos i pogratulowali uczniom wspaniałego występu. W uroczystości wzięła udział pani Marzena Michalak – Dyrektor CUW oraz Rada Rodziców na czele z panią Małgorzatą Karaś.

Święto Patrona w szkole to okazja do podejmowania wielu inicjatyw wychowawczych zmierzających do ciągłego poznawania i odkrywania jego postaci oraz ukazywania go jako wzoru do naśladowania. Takie właśnie założenia przyświecały tegorocznym obchodom tego święta. Należy ono do kolejnej udanej uroczystości dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli odpowiedzialnych za jego przygotowanie i uczniów, którzy poświęcili swój wolny czas, by uczcić św. Stanisława Kostkę, czuwającego nad młodzieżą od szesnastu lat.

Dyrektor szkoły Krzysztof Wziątek podziękował nauczycielom za wszystkie podjęte działania związane z obchodami Święta Patrona oraz za realizację wspomnianego projektu – paniom: Bogusławie Wziątek, Anecie Janowiak, Agacie Barszcz, a także tym, którzy wsparli to przedsięwzięcie – pani Magdalenie Kostrzewie- Smreczak i panu Sławomirowi Skoczykowi.

Podziękowania skierował do uczniów, którzy wystąpili w programie artystycznym.

Bogusława Wziątek