601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Dajemy PoWer w czasach pandemii.

Z PRAWEM ZA PAN BRAT! Trochę inaczej

Dla uczestników projektu  Z PRAWEM ZA PAN BRAT! biorących udział  w warsztatach dotyczących zjawiska cyberprzemocy, przeciwdziałania zagrożeniom wobec

dzieci i młodzieży w sieci, zostały przygotowane pakiety edukacyjne. Koszulki, długopis, notes z hasłami dotyczącymi internetu i jego zagrożeń oraz informacji dotyczących  przepisów prawa z tym związanego.

Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego pn. Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.