601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Podsumowanie projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w ramach projektu „Małopolska wieś bogata w produkty lokalne i rękodzieło ludowe” realizowanego  przy wsparciu finansowym  Województwa  Małopolskiego realizowało:

  • Warsztaty kulinarne dla mieszkańców z terenu Podhala, Spisza i Orawy w dniu 16.08.2018 i 16.10.2018 prowadzone przez gospodynię z Orawy, która współpracowała ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy już przy rejestrowaniu produktów tradycyjnych na listę Produktów Tradycyjnych. Podczas warsztatów  przygotowano produkty tradycyjne, z zachowaną wieloletnią tradycją i recepturą.
  • Konkurs potraw regionalnych Podhala, Spisza i Orawy – Konkurs zorganizowano 15.11.2018 po przeprowadzonych warsztatach kulinarnych. Podczas wydarzenia zaprezentowano i broszurę informacyjno – promocyjną. Celem konkursu było wyłonienie najsmaczniejszej i najlepiej zaprezentowanej potrawy. W konkursie łącznie wzięło udział 9 uczestników w tym gospodynie wiejskie ale również Stowarzyszenia Gospodyń. Każdy przedstawiciel prezentował swoje potrawy, które następnie degustowano i oceniano przez uczestników imprez.
  • Warsztaty rękodzieła ludowego – dzięki realizacji projektu odbywały się też warsztaty z rękodzieła ludowego Podhala, Spisza i Orawy  tj. bibułkarstwo, ozdoby orawskiej chałupy, czy wycinankarstw Zajęcia warsztatowe odbywały się zarówno w instytucjach kultury tj. Ośrodki Kultury, biblioteki jak i w szkołach. Do projektu zostały wybrane powyższe techniki rękodzieła z uwagi na zagrożenie zanikiem
  • Organizacja wystawy rękodzieła ludowego – Organizacja wystawy prac rękodzielniczyc Wystawę można było oglądać od końca października do połowy listopada 2018 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.