601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tytuł operacji: Wzrost zatrudnienia poprzez uruchomienie Centrum odnowy biologicznej

  • Wnioskodawca: Renata Pakos – Wykręt
  • Kwota dofinansowania: 98 327,00 zł
  • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

Projekt ten polegał na wyposażeniu centrum odnowy biologicznej w Orawskim Dworze w Zubrzycy Górnej. W ramach projektu zakupiono min. saunę fińskią, łaźnię parową i wannę z hydromasażem.

 

Tytuł operacji: Podniesienie efektywności i konkurencyjności świadczonych przez przedsiębiorstwo usług poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i zwiększenie zatrudnienia.

  • Wnioskodawca: Stanisław Gacek
  • Kwota dofinansowania: 53 975,50 zł
  • Miejsce realizacji: Orawka

W ramach projektu zakupiono urządzenia i uruchomiono w pełni dodatkowe stanowisko naprawcze w przedsiębiorstwie, co pozwoliło na dalszy rozwój działalności.

 

Tytuł operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa, wzrost zatrudnienia poprzez uruchomienie basenu wewnętrznego.

  • Wnioskodawca: Renata Pakos – Wykręt
  • Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
  • Miejsce realizacji: Zubrzyca Górna

W ramach projektu uruchomiono basen wewnętrzny w Zubrzycy Górnej. Dzięki realizacji inwestycji poszerzono infrastrukturę sportową na terenie gminy zachęcającą do aktywnego spędzania wolnego czasu i aktywnego uprawiania sportu. Dzięki realizacji projektu utworzono również nowe stanowiska pracy.