601 488 584

biuro@leaderorawa.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Rejestracja Produktów Tradycyjnych

W dniu 5 marca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się spotkanie małopolskiej Rady ds. Produktów Tradycyjnych pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kozaka. Celem spotkania były obrady dotyczące rejestracji produktów pochodzących z Orawy, zgłoszone przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

Przed złożeniem wniosków Stowarzyszenie musiało zgromadzić jak najwięcej dokumentacji potwierdzającej co najmniej 25-letnią tradycję tych potraw na Orawie. Pomagała w tym Pani Małgorzata Wójtowicz – etnolog z Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Przeprowadziła kilkanaście wywiadów z orawskimi gospodyniami z Zubrzycy Górnej oraz Lipnicy Wielkiej.

Zgromadzono również dokumentację fotograficzną oraz spis literatury opisujące spożycie tych produktów na Orawie. W efekcie do rejestracji zgłoszono:

  • Sałatę po orawsku
  • Chleb orawski na liściu kapusty
  • Krzonówkę po orawsku
  • Orawskie zawijańce weselne

Wszystkie cztery produkty zostały ocenione pozytywnie przez Radę. Jednocześnie członkowie Rady podkreślili bardzo dobre przygotowanie  wniosków i dokumentacji. Na to wydarzenie Stowarzyszenie przygotowało również  degustację produktów, które podawane były w tradycyjnych  naczyniach przez dziewczyny w strojach orawskich. Degustację produktów umilała również  kapela góralska, która specjalnie na tą okazję ułożyła przyśpiewki.
Rada ds. Produktów Tradycyjnych ocenia wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Takie potrawy muszą być produkowane z zachowaniem tradycyjnych metod. Pozytywnie ocenione wnioski po spotkaniu Rady zostają przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ostatecznie decyduje o wpisaniu na listę. Do tej chwili na Liście Produktów Tradycyjnych w Małopolsce  znalazły się 53 produkty,  co w porównaniu z innymi województwami jest stosunkowo niewiele. Jest to wynik zaskakujący, tym bardziej, że kuchnia małopolska ma się czym pochwalić.